Decyzja Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 31/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 września 2010 roku

 

w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych

 

Działając na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,  poz. 1365  z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło lub umowy – zlecenia, ustala się przy zastosowaniu niżej określonych stawek:

 

 

Lp.

 

Stanowisko

 

 

Stawka za godzinę

      w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i  tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

 

80,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień  doktora habilitowanego w zakresie sztuki

 

70,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

 

60,00

4.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotu

40,00

 

Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godziny zajęć dydaktycznych w ramach posiadanych środków finansowych jednostki nie więcej niż do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 roku (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.).

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.09.2010
Data publikacji:
11.10.2010 07:09
Data aktualizacji:
11.10.2010 07:09
Liczba wyświetleń:
1906
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr312010.pdf39.38 KB