Decyzja Nr 2 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania komisji dokonującej kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granicę w celach naukowych.

 

 

Decyzja Nr 2 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 stycznia 2006 roku 

w sprawie: powołania komisji dokonującej kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granicę w celach naukowych.

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Uchwały Nr 281 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i doktorantów w celach naukowych oraz ich szczególnych uprawnień stanowi się, co następuje:

§ 1

Powołuję Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną ds. Wyjazdów Zagranicznych Pracowników i Doktorantów w celach naukowych w składzie:

1.            przewodniczący – prof. dr hab. Gabriel Fordoński, prof. zw.

2.            członkowie:

·         dr Krzysztof Bryl

·         prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.

·         prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw.

·         prof. dr hab. Stanisław Okrasa

·         prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. zw.

·         dr hab. Bogusław Staniewski, prof. UWM

·         sekretarz – mgr Agnieszka Kowalska.

§ 2

Zadania Komisji określa Uchwała Nr 281 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i doktorantów w celach naukowych oraz ich szczególnych uprawnień.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.01.2006
Data publikacji:
27.09.2007 06:32
Data aktualizacji:
27.09.2007 06:32
Liczba wyświetleń:
2580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument