Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont — ZPK

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 65/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 września 2010 roku

 

w sprawie zmiany zakładowego planu kont — ZPK

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i postanowień art 10 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§1

W Zarządzeniem Nr 3 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 września 1999 roku w sprawie zakładowego planu kont – ZPK wprowadza się nowy „Wykaz kont księgi głównej” (ewidencji syntetycznej) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont — ZPK.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
27.09.2010
Data publikacji:
07.10.2010 14:05
Data aktualizacji:
09.11.2010 14:42
Liczba wyświetleń:
3598
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Plan kont wrzesien.pdf158.42 KB