Nr 485 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 485

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Lamkówko, gmina Barczewo, oznaczonych jako działki nr 49/3 oraz 55/2 o łącznej powierzchni 4,6500 ha stanowiących zasób Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie (wyrysy z mapy ewidencyjnej w załączeniu).

§ 2

Przejęcia przedmiotowych gruntów dokonuje się w celu realizacji badań naukowo-badawczych Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku oraz zadań dydaktycznych Uniwersytetu.

§ 3

Na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego wartość nieruchomości będących przedmiotem przejęcia wynosi 92 200 tys. zł.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przejęcia, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2010
Data publikacji:
30.09.2010 08:23
Data aktualizacji:
12.08.2014 09:47
Liczba wyświetleń:
2818
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr485.pdf38.12 KB