Wersje strony Nr 483 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój sieci szerokopasmowych miasteczka akademickiego - Kortowo”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.