Nr 483 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój sieci szerokopasmowych miasteczka akademickiego - Kortowo”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 483

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój sieci szerokopasmowych miasteczka akademickiego - Kortowo”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwąRozwój sieci szerokopasmowych miasteczka akademickiego - Kortowo” do realizacji w latach 2010-2011.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi ok. 1 000 000 PLN.

 

§ 2

1.      Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” oraz budżetu państwa w ramach Konkursu Nr 02/10/7.1 z zakresu: Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

2.      Zadanie inwestycyjne będzie obejmować między innymi:

1)     wymianę urządzeń przełączających w sieciach lokalnych domów studenckich;

2)     budowę sieci bezprzewodowej w domach studenckich i kampusie kortowskim.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Dyrektora Regionalnego Centrum Informatycznego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
m
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2010
Data publikacji:
30.09.2010 08:12
Data aktualizacji:
12.08.2014 09:49
Liczba wyświetleń:
2515
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr483.pdf38.89 KB