Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Decyzja Nr 1

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2006 roku

 

w sprawie: zasad tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 1

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) ustalam Zasady tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, których treść stanowi załącznik do decyzji.

 

§ 2

Odstąpienie od powyższych zasad może nastąpić wyłącznie za zgodą Rektora.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Decyzji Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 r.

 

ZASADY TWORZENIA WEWNĘTRZNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

1. Inicjatywa stanowienia nowych wewnętrznych uregulowań prawnych lub zmian w dotychczas obowiązujących wewnętrznych aktach normatywnych należy do rektora (prorektora), kanclerza lub kierowników jednostek organizacyjnych, w zakresie spraw merytorycznych powierzonych określonym jednostkom organizacyjnym lub stanowiskom pracy.

2. Projekty aktów normatywnych uchwalanych przez Senat oraz Zarządzeń i Decyzji Rektora lub Kanclerza przygotowuje jednostka organizacyjna administracji uczelni, do której należy realizacja zadań będących przedmiotem danego uregulowania prawnego.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej projekt aktu normatywnego może skierować do właściwej komisji senackiej w celu uzyskania opinii.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest uzyskać pozytywną akceptację projektu aktu prawnego przez odpowiednie osoby, w tym: prorektorów, kanclerza, kwestora, radcę prawnego oraz jeśli wymaga tego treść projektu – inne osoby, zespoły opiniujące lub organizacje.

5. Pozytywne akceptacje projektu aktu prawnego są podstawą do przygotowania wersji edytorskiej dokumentu, jego zarejestrowania – opatrzenia datą i kolejnym numerem – oraz przedłożenia Rektorowi lub Kanclerzowi do podpisu.

6. Uzyskanie podpisu Rektora lub Kanclerza upoważnia do opublikowania aktu prawnego w kwartalniku „Akty Prawne” oraz w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznej UWM.

7. Rejestr uchwał i stanowisk Senatu oraz zarządzeń i decyzji Rektora prowadzi Biuro Rektora. Rejestr zarządzeń i decyzji Kanclerza prowadzi Sekretariat Kanclerza.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.01.2006
Data publikacji:
27.09.2007 06:18
Data aktualizacji:
27.09.2007 06:23
Liczba wyświetleń:
2801
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument