Nr 480 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 480

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2010 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 104 Senatu UWM w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz § 8 ust. 2 pkt. 1 skreśla się wyrazy „z dnia”,

2)     w § 6 ust. 1 pkt. b i c skreśla się wyrazy „o wartości przewyższającej 35000 zł”,

3)     § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą:

1)     Dyrekcja Szpitala,

2)     Oddziały Szpitalne,

3)     Izba Przyjęć,

4)     Blok operacyjny,

5)     Apteka szpitalna,

6)     Pracownie diagnostyczne,

7)     Laboratorium analityczne,

8)     Przychodnia, w skład której wchodzą:

a.      Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b.      Poradnie specjalistyczne,

c.      Apteka ogólnodostępna,

9)     Inne jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami.

2.  Szczegółowy schemat organizacyjny Szpitala stanowi załącznik do Statutu.

3.  Strukturę organizacyjną oraz zakres zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala określa Regulamin Porządkowy ustalony przez Dyrektora szpitala.”

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2010
Data publikacji:
30.09.2010 08:02
Data aktualizacji:
12.08.2014 11:10
Liczba wyświetleń:
2604
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr480.pdf39.97 KB