Decyzja Nr 28/2010 Rektora z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania zespołów ds. przeglądu warunków pracy.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 28/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w sprawie powołania zespołów ds. przeglądu warunków pracy.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 74/2009 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowi się co następuje:

§ 1

Powołuje się zespoły ds. przeglądu warunków pracy w składzie określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Zespoły ds. przeglądu warunków pracy zobowiązane są:

  1. przeprowadzić przeglądy w terminie do 30 listopada każdego roku;
  2. po zakończeniu przeglądu niezwłocznie złożyć sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 25 Rektora UWM z 10 października 2008 roku.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Decyzji Nr 28/2010 Rektora UWM

z dnia 20 sierpnia 2010 roku

 

SKŁADY ZESPOŁÓW

ds. PRZEGLĄDU WARUNKÓW PRACY

1.     WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

1)     Wojciech KORSAK, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący

2)     dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ, prof. UWM, przedstawiciel Dziekana

3)     mgr inż. Krystyna FILIPOWICZ, przedstawiciel ZNP

4)     Bożena ZANIEWSKA, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     Tadeusz WÓŁKIEWICZ, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ, przedstawiciel Działu BHP

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA, przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

8)     lek. med. Mirosław WAWRYK, Służba Medycyny Pracy

2.     WYDZIAŁ BIOLOGII

1)     mgr inż. Wiesława KOLANO, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr Zbigniew KUCZAWSKI, przedstawiciel Dziekana

3)     Halina KOWALSKA, przedstawiciel ZNP

4)     dr Paweł LORO, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA, przedstawiciel Działu BHP

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA, przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

8)     lek. med. Mirosław WAWRYK, Służba Medycyny Pracy

3.     WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

1)     dr hab. Elżbieta LEWANDOWICZ, prof. UWM, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr inż. Jerzy TRYSTUŁA, przedstawiciel Dziekana

3)     dr inż. Andrzej DUMALSKI, przedstawiciel ZNP

4)     lic. Paweł SOBOTKO, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     mgr inż. Andrzej ŻUKOWSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA, przedstawiciel Działu BHP

7)     inż. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Działu BHP

4.     WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1)     mgr Jolanta DOKURNO, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr Robert MILIAN, przedstawiciel Dziekana

3)     dr Jarosław STRYCHARSKI, przedstawiciel ZNP

4)     mgr inż. Jerzy OSSOWSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

5)     mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA, przedstawiciel Działu BHP

5.     WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1)     dr inż. Jerzy SMOŁUCHA, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     dr inż. Ewa JASTRZĘBSKA, przedstawiciel Dziekana

3)     dr inż. Elżbieta JANUSZEWICZ, przedstawiciel ZNP

4)     dr inż. Sławomir SMÓLCZYŃSKI, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     mgr Janusz BIEŃKOWSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Mieczysław GRZYB, przedstawiciel Działu BHP

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA, przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

8)     lek. med. Mirosław WAWRYK, Służba Medycyny Pracy

6.     WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

1)     mgr Marzena ŚMIECH, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr Dariusz MADAJ, przedstawiciel Dziekana

3)     mgr Maria BULIŃSKA, przedstawiciel ZNP

4)     Andrzej DĄBROWSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

5)     mgr Cezariusz RADOMSKI przedstawiciel Działu BHP

6)     inż. Andrzej URBANIAK przedstawiciel Działu BHP

7)     Andrzej DOROSZKO przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

7.     WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

1)     dr wet. Dariusz BARSKI, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     dr hab. Mirosław MICHALSKI, przedstawiciel Dziekana

3)     mgr inż. Krystyna CIEŚLAR, przedstawiciel ZNP

4)     dr wet. Ewa SKORSKA-WYSZYŃSKA, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     mgr inż. Jerzy OSSOWSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA, przedstawiciel Działu BHP

7)     Andrzej DOROSZKO, przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

8)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA, przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

9)     lek. med. Mirosław WAWRYK, Służba Medycyny Pracy

8.     WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

1)     dr inż. Janusz MICHALSKI, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr inż. Mirosław SITARSKI, przedstawiciel Dziekana

3)     dr inż. Piotr MAZUR, przedstawiciele ZNP

4)     mg inż. Mirosław SITARSKI, przedstawiciel ZNP

5)     dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

6)     mgr Janusz BIEŃKOWSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

7)     mgr Krzysztof NOWICKI, przedstawiciel Działu BHP

8)     inż. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Działu BHP

9)     lek. med. Mirosław WAWRYK Służba Medycyny Pracy

9.     WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI

1)     Piotr KALINOWSKI, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr inż. Adam ZINKIEWICZ, przedstawiciel Dziekana

3)     Maria IGLIŃSKA, przedstawiciel ZNP

4)     dr inż. Halina OSTOJA, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ, przedstawiciel Działu BHP

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA, przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

8)     lek. med. Mirosław WAWRYK, Służba Medycyny Pracy

 

10. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA

1)     dr Roman GŁAŻEWSKI, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     dr inż. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW, przedstawiciel Dziekana i przedstawiciel ZNP

3)     prof. dr hab. Dariusz KUCHARCZYK, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

4)     inż. Jan WRÓBLEWSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

5)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA, przedstawiciel Działu BHP

6)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA, przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

11. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1)     mgr Adam WOLNIAKOWSKI, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     Franciszek LEKOWSKI, przedstawiciel Dziekana

3)     Jadwiga WORONIECKA, przedstawiciel ZNP

4)     dr Jacek PONIEDZIAŁEK, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     mgr Janusz BIEŃKOWSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Marta ROJEWSKA-NARKOWICZ, przedstawiciel Działu BHP

7)     Andrzej DOROSZKO, przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

12. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

1)     mgr inż. Katarzyna HUMIŃSKA, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr Katarzyna JAWORSKA, przedstawiciel Dziekana

3)     mgr Krystyna ZIÓŁKOWSKA, przedstawiciel ZNP

4)     mgr Jerzy AKIŃCZA, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     mgr Mirosław STANKIEWICZ, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Mieczysław GRZYB, przedstawiciel Działu BHP

13. WYDZIAŁ TEOLOGII

1)     mgr Ewa CZAPLICKA, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     Janina POPEK, przedstawiciel Dziekana

3)     inż. Aleksandra WIŚNIEWSKA, przedstawiciel Służb Technicznych

4)     mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA, przedstawiciel Działu BHP

14. WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

1)     dr inż. Antoni BARTNIK, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     dr inż. Marcelina ZAPOTOCZNA, przedstawiciel Dziekana

3)     mgr inż. Barbara GOLONKA, przedstawiciel ZNP

4)     Leszek JUSZKIEWICZ, przedstawiciel Służb Technicznych

5)     mgr Krzysztof NOWICKI, przedstawiciel Działu BHP

6)     Krzysztof TOPOROWSKI, przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

15. WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH

1)     dr Wojciech MARCHLIK, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr Aneta KEMPA, przedstawiciel Dziekana

3)     mgr inż. Kazimierz JASTRZĘBSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

4)     mgr inż. Iwonna BARCIŃSKA przedstawiciel Działu BHP

5)     inż. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Działu BHP

6)     Krzysztof TOPOROWSKI, przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

7)     mgr inż. Helena KUCZYŃSKA, przedstawiciel Zespołu Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

16. STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU, STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

1)     Łucja PASZEK, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – przewodniczący

2)     mgr Grzegorz DUBIELSKI, przedstawiciel REKTORA

3)     dr Robert PODSTAWSKI, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

4)     mgr Maria MIERZWIŃSKA, przedstawiciel ZNP

5)     mgr Jerzy DANILUK, przedstawiciel ZNP

6)     mgr inż. Janusz SABA, przedstawiciel Służb Technicznych

7)     mgr inż. Krystyna ŚWIĄTECKA, przedstawiciel Działu BHP

8)     mgr inż. Mieczysław GRZYB, przedstawiciel Działu BHP

9)     Krzysztof TOPOROWSKI, przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.

 

17. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

1)     mgr inż. Anna ŁUKASIK, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     dr inż. Włodzimierz SEBASTYAŃSKI, przedstawiciel Dyrektora

3)     mgr Magdalena MALANOWICZ, przedstawiciel ZNP

4)     Tadeusz KOTOWICZ, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

5)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI, przedstawiciel Służb Technicznych

6)     mgr inż. Mieczysław GRZYB, przedstawiciel Działu BHP

7)     inż. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Działu BHP

18. ADMINISTRACJA, STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Łężanach i STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA w Bałdach

1)     Edward MAJEWSKI, Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy - przewodniczący

2)     mgr inż. Andrzej ŻUKOWSKI, przedstawiciel Kanclerza

3)     Tadeusz WÓŁKIEWICZ, przedstawiciel Służb Technicznych

4)     inż. Barbara SEPCZYŃSKA, przedstawiciel ZNP

5)     Maria PASEK, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

6)     mgr Krzysztof NOWICKI, przedstawiciel Działu BHP

7)     inż. Andrzej URBANIAK, przedstawiciel Działu BHP

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.08.2010
Data publikacji:
20.09.2010 10:00
Data aktualizacji:
20.09.2010 10:00
Liczba wyświetleń:
2790
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr282010.pdf57.83 KB