Zarządzenie Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 52/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 czerwca 2010 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku z późn. zm. zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.      zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.06.2010
Data publikacji:
25.06.2010 11:36
Data aktualizacji:
25.06.2010 11:36
Liczba wyświetleń:
2161
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr52.pdf37.42 KB