Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 49/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2010 roku

 

w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Osoby wykonujące prace w ramach badań naukowych mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenia.

 

§ 2

Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

 

§ 3

1.      Wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju prowadzonych badań:

1)     podstawowa działalność statutowa i badania własne do 10% otrzymanej dotacji netto, przyznanej na dany rok kalendarzowy,

2)     projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z zatwierdzoną kalkulacją,

3)     projekty badawcze realizowane z podmiotami gospodarczymi na podstawie zatwierdzonej kalkulacji kosztów, będącej załącznikiem do umowy.

2.      Prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką na wniosek kierownika tematu badań statutowych może zwiększyć limit na wynagrodzenia do wysokości 15% dotacji netto przyznanej na dany rok kalendarzowy.

3.      Wysokość dodatkowego wynagrodzenia zatwierdza Rektor na wniosek kierownika projektu po uprzednim zaakceptowaniu przez kwestora, który potwierdza środki finansowe i zgodność z budżetem projektu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.06.2010
Data publikacji:
25.06.2010 11:23
Data aktualizacji:
25.06.2010 11:23
Liczba wyświetleń:
2013
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr49.pdf36.7 KB