Nr 457 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  457

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Poddziałanie 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digitalizacją zasobów” do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Poddziałanie 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi 1.950.000,00 PLN.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” oraz udziału własnego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej pochodzącego ze środków przeznaczonych na badania statutowe.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 08:59
Data aktualizacji:
12.08.2014 11:35
Liczba wyświetleń:
2550
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw457.pdf39.9 KB