Decyzja Nr 4 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu, pn.: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu.

 

Decyzja Nr 4

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2007 roku

 

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw naboru kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu, pn.: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich i współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny”.

Na podstawie art.66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną w składzie:

1.   Przewodniczący - prof. dr hab. Józef Górniewicz

2.   Członkowie:

- dr hab. Ewa Klimiuk, prof. UWM

- mgr Barbara Antczak

- mgr inż. Irena Kozłowska

3.  Sekretarz - dr inż. Anna Jelińska

§ 2

Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej należy:

1)    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

2)    dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

3)    przeprowadzanie kwalifikacji i przyjmowanie kandydatów w ramach określonego limitu miejsc,

4)    zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.03.2007
Data publikacji:
26.09.2007 12:38
Data aktualizacji:
26.09.2007 12:38
Liczba wyświetleń:
3175
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument