Nr 452 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie akceptacji opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 452

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie akceptacji opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie popiera inicjatywę Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu Rudolphowi GIULIANIEMU.

Jednocześnie Senat wyraża pozytywną opinię w tej sprawie na podstawie recenzji wykonanej przez prof. dr. hab. Stanisława Pikulskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Tekst opinii, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 452 Senatu

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

Olsztyn, dn. 11.06.2010 r.

Prof. dr hab. Stanisław Pikulski, prof. zw.

Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

 

 

 

Recenzja

zawierająca ocenę Rudolpha Giulianiego

jako kandydata do godności

Doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

         Rudolph Guiliani urodził się 28 maja 1944 r. Jest obywatelem USA włoskiego pochodzenia. Jego przodkowie wyemigrowali z Włoch do Stanów Zjednoczonych. W tym kraju zdobył wykształcenie i wychowanie. Jest człowiekiem stanowczym, wyrażającym głęboki szacunek do człowieka i jego godności, przywiązującym dużą wagę do aspektów etycznych pracy, warunków życia ludzi, a szczególnie dzieci oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

         W 1968 r. ukończył z wyróżnieniem Manhattan College (Class of’65) w Bronks New York University Law School na Manhattanie. W latach 1994 do 2001 był burmistrzem Nowego Jorku. Podczas pełnienia tej funkcji dążył do polepszenia warunków życia i pracy Nowojorczyków oraz do wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego poprzez skuteczną walkę z najgroźniejszymi przejawami przestępczości.

         Działalność publiczną rozpoczął od roli prokuratora, który doprowadził do odpowiedzialności karnej wielu czołowych finansistów z Wall Street za insider trading (nielegalny handel akcjami firmy). Później pracował w Departamencie Sprawiedliwości. W 1981 r. został mianowany zastępcą Prokuratora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości USA. Jako Zastępca Prokuratora Generalnego nadzorował wszystkie najważniejsze agencje federalne w tym Federalne Biuro Prokuratora USA, Biuro Korekty, Drug Enforcement Agency.

Jako burmistrz Nowego Jorku przeprowadził wiele programów społecznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia Nowojorczyków. Podjął zdecydowaną walkę z przestępczością w Nowym Jorku. W okresie pełnienia przez Giulianego funkcji burmistrza przestępczość Nowym Jorku spadła o 57%, liczba zabójstw zmniejszyła się o 65%. Nowy Jork, który wcześniej uznawany był za najbardziej niebezpieczne miasto na świecie, w ocenie FBJ został uznany za najbezpieczniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych w ostatnich 5 latach.

Przyjęta przez Giulianiego strategia przeciwdziałania przestępczości w Nowym Jorku stała się przykładem dla innych miast na całym świecie. Wzmocnił poważnie działania policji oraz zastosował specjalny program, który pozwolił na monitorowanie działalności przestępczej i szybkie reagowanie na te zdarzenia.

Na szczególną uwagę w działaniu Giulianiego jako burmistrza zasługuje wdrażanie w życie programów przeciwdziałania bezrobociu oraz polepszających wychowanie dzieci. Po objęciu urzędu burmistrza przez Giulianiego około 15% Nowojorczyków korzystało z zasiłków. Jego działalność przyczyniła się do radykalnego zmniejszenia wskaźnika bezrobocia oraz poprawy warunków egzystencji ludności. W okresie kilku lat doprowadził do zakończenia rekordowej liczby adopcji, ponad 20 000, co stanowi wzrost o 65%. Odniósł również wysokie osiągnięcia w ubezpieczeniu zdrowotnym dzieci. Poważnie podniósł standardy w szkołach. Zwiększył nakłady na oświatę o 4 mln USD. Pozwoliło to na wprowadzenie w życie programów pomocy umiejętności czytania i zapewnienie wszystkim uczniom szkół publicznych dostępu do komputerów.

Burmistrz Rudolph Giuliani doprowadził do tego, że Nowy Jork stał się najbardziej znanym przykładem odrodzenia miast Ameryki. W ostatnim czasie ludność Nowego Jorku osiągnęła rekordową liczbę ponad 8 milionów mieszkańców, co świadczy o tym, że Nowy Jork stał się miastem bezpiecznym i przyjaznym dla ludzi.

Szacunek do Giulianiego poważnie wzrósł od 11 września 2001 r. za jego bohaterstwo oraz odważną postawę w trakcie akcji ratunkowej po zamachu terrorystycznym na Word Trade Center. Został za to uhonorowany tytułem Człowieka Roku 2001 przez Time, a także otrzymał z rąk Królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego.

 

Mając na względzie wyjątkową osobowość Kandydata oraz jego wielki wkład w poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz warunków życia ludności w Nowym Jorku, które stało się pozytywnym przykładem dla innych miast na świecie, wyrażam głębokie przekonanie, iż Rudolph Giuliani w pełni zasługuje na Godność Doktora h. c. Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 07:36
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:01
Liczba wyświetleń:
2660
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw452.pdf47.37 KB