Decyzja Nr 3 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zasad nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym.

 

Decyzja Nr 3

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 lutego 2007 r.

 

w sprawie zasad nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym.

 

 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 w związku z § 7 Statutu Uniwersytetu ustala się zasady nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Treść zasad stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 

§ 2

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rektora może mieć miejsce odstąpienie od niektórych uregulowań zawartych w załączonych zasadach.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 Załącznik do Decyzji Nr 3z dnia 20 lutego 2007 r.

 

 

ZASADY

NADAWANIA IMION GMACHOM, AUDYTORIOM I SALOM WYKŁADOWYM

W UNIWERSYTECIE WARMINSKO - MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 

 

1.  Inicjatywa nadania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym na terenie uczelni należy do Rektora, Dziekana i Kanclerza.

2.  Wniosek Dziekana w sprawie, o której mowa w punkcie 1 powinien zawierać uzasadnienie oraz opinię rady wydziału.

3.  Wniosek w sprawie nadania imienia gmachom, audytoriom i salom wykładowym przekazywany jest Rektorowi.

4.  Uchwałę w sprawie nadania imienia gmachom, audytoriom i salom wykładowym podejmuje Senat.

5.  Realizacja uchwały Senatu należy do inicjatora wniosku.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.02.2007
Data publikacji:
26.09.2007 12:29
Data aktualizacji:
26.09.2007 12:29
Liczba wyświetleń:
2611
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument