Nr 435 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 435

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

Na podstawie art. 62 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2010 uwzględniający (w tys. zł):

  1. Przychody działalności operacyjnej                                                322 728,6
  2. Koszty działalności operacyjnej                                                     319 650,0
  3. Zysk z działalności operacyjnej                                                        3 078,6
  4. Zwiększenia funduszu zasadniczego                                                15 811,1

Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                                7 980,0

Stan funduszu na koniec roku 2010                                               288 629,4

  1. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                     44 428,2

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                   49 000,0

Stan funduszu na koniec roku 2010                                                  7 806,9

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych, Plan zadań modernizacyjnych oraz Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowią załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
21.06.2010 13:29
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:20
Liczba wyświetleń:
2527
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
435uchw.pdf41.4 KB