Decyzja Nr 2 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.

 

Decyzja Nr 2

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 lutego 2007 r.

 

w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się następujące zespoły do spraw przygotowania, realizacji oraz końcowego odbioru projektów zgłoszonych do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013:

 

„Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”

 

zespół w składzie:

przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Koncicki, 

członkowie:

prof. dr hab. Władysław Chojnowski,

prof. dr hab. Czesław Hołdyński,

dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM,

dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM,

dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM,

dr inż. Aleksander Socha,

mgr Grażyna Buczyńska,

mgr Leszek Kośnik,

mgr inż. Wojciech Samulowski;

 

„Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych w celu zwiększenia transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw regionu”

 

zespół w składzie:

przewodniczący - prof. dr hab. Janusz Piechocki, 

członkowie:

dr hab. Jacek Bieranowski, prof. UWM,

dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM,

dr hab. Edward Kołodziński, prof. UWM,

dr inż. Aleksander Socha,

mgr Grażyna Buczyńska,

mgr Leszek Kośnik,

mgr inż. Wojciech Samulowski,

mgr Tomasz Wilczyński.

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 4 Rektora UWM z dnia 14 marca 2006 r.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.02.2007
Data publikacji:
26.09.2007 12:26
Data aktualizacji:
26.09.2007 12:26
Liczba wyświetleń:
2900
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument