Decyzja Nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2010/20

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 25/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 czerwca 2010 roku

 

w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2010/2011

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w roku akademickim 2010/2011 (Dz. U. Nr 86, poz. 556), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2010/2011, w kwocie:

  1. 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
  2. 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki.

 

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1 niniejszej decyzji, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dowolnym banku lub bezpośrednio w Uniwersytecie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.06.2010
Data publikacji:
18.06.2010 08:06
Data aktualizacji:
18.06.2010 08:06
Liczba wyświetleń:
1814
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decy252010.pdf39.07 KB