Decyzja Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademicki 2010/2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 22/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

w sprawie  ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich  w roku  akademicki 2010/2011

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), stanowi się  co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011 dla poszczególnych dyscyplin naukowych.

Liczbę stypendiów doktoranckich, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej Decyzji.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Decyzji Nr 22/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

Liczba stypendiów doktoranckich

na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2010/2011

 

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

Liczba stypendiów doktoranckich

1

2

3

1

Agronomia

6

2

Biologia

1

3

Filozofia

1

4

Geodezja i kartografia

5

5

Historia

2

6

Inżynieria rolnicza

8

7

Językoznawstwo

1

8

Kształtowanie środowiska

6

9

Literaturoznawstwo

1

10

Pedagogika

4

11

Rybactwo

2

12

Technologia żywności i żywienia

9

13

Teologia

2

14

Weterynaria

6

15

Zootechnika

6

16

Rezerwa Rektora

22

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

82

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.06.2010
Data publikacji:
18.06.2010 07:52
Data aktualizacji:
18.06.2010 07:52
Liczba wyświetleń:
2186
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decynr222010.pdf39.9 KB