Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.

 

Decyzja nr 1

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 stycznia 2007 r.

 


w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów, wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych oraz duplikatów wyżej wymienionych dokumentów, a także wydania dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

 


Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z poźn. zm.), § 20 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 224, poz. 1634), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się opłaty wnoszone przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie niżej wymienionych dokumentów:

1/ legitymacji studenckiej - 5,00 zł

2/ elektronicznej legitymacji studenckiej - 17,00 zł

3/ indeksu - 4,00 zł

4/ dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60,00 zł

5/ dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów

podyplomowych - 30,00 zł

6/ dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40,00 zł

 

2. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

 

§ 2

3. Opłaty, o których mowa w §1, studenci wnoszą na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany przez Dziekana.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2007
Data publikacji:
26.09.2007 12:22
Data aktualizacji:
26.09.2007 12:23
Liczba wyświetleń:
4059
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument