Decyzja Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Ma

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 23/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 czerwca 2010 roku

 

w sprawie  powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”, zwany dalej Zespołem w składzie:

  1. mgr Tomasz WILCZYŃSKI – przewodniczący Zespołu, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Informatycznego ds. Infrastruktury,
  2. mgr Sebastian JAKUBOWSKI – kierownik Biura Obsługi Projektów Edukacyjnych,
  3. mgr Ewa MAŃKIEWICZ – Zastępca Kwestora,
  4. mgr Maria SOBCZAK – kierownik Biura Rektora,
  5. mgr inż. Marek JASTRZĘBSKI – kierownik Działu Zamówień Publicznych,
  6. mgr Edyta GIETKA – Radca prawny.

 

§ 2

Zespół działa od dnia powołania do zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

W posiedzeniach Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.

 

§ 3

Nadzór nad realizacją decyzji powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Kwestorowi.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.06.2010
Data publikacji:
10.06.2010 07:07
Data aktualizacji:
10.06.2010 07:07
Liczba wyświetleń:
1941
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyz nr 232010.pdf41.37 KB