Decyzja Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 24/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

 

Mając na względzie wspieranie aktywności studentów w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych programach edukacyjnych, działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Studenci wyjeżdżający za granicę w ramach programów edukacyjnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży.
  2. Dofinansowanie odbywa się na podstawie wniosku złożonego w Biurze Współpracy Międzynarodowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej Decyzji.
  3. Student składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie później niż do 30 lipca 2010 roku.
  4. Wypłata dofinansowania następuje według zryczałtowanych stawek określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Decyzji, po rozliczeniu grantu i dostarczeniu wszystkich dokumentów obowiązujących w międzynarodowym programie edukacyjnym.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dnia 30 września 2010 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.06.2010
Data publikacji:
10.06.2010 07:00
Data aktualizacji:
10.06.2010 13:15
Liczba wyświetleń:
3122
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal nr 2 Ryczalt zwroty koszt podr- tabela (2).doc57.5 KB
decznr24.pdf37.52 KB
Zal nr 1 zwroty koszt podr -formularz.doc40 KB