Decyzja Nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynującego projekt pod tytułem „W kierunku rozwoju przedsiębiorczości – UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercja

DRUKUJ  TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 18/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 maja 2010 roku

 

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego projekt pod tytułem „W kierunku rozwoju przedsiębiorczości – UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół Koordynujący projekt pod tytułem „W kierunku rozwoju przedsiębiorczości – UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur” w składzie:

1)     dr hab. inż. Szczepan   FIGIEL, prof. UWM – Prorektor do spraw Rozwoju Uczelni, Przewodniczący Zespołu;

2)     Członkowie Zespołu:

3)     dr hab. inż. Władysław KORDAN, prof. UWM – Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Gospodarką;

4)     prof. dr hab. Jerzy BOROWSKI - Przedstawiciel Wydziału Nauki o Żywności;

5)     prof. dr hab. inż. Mirosław KRZEMIENIEWSKI - Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa;

6)     dr Marek SALAMONOWICZ – Przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji;

7)     inż. Izabella RANISZEWSKA – Rzecznik Patentowy Uniwersytetu;

8)     mgr inż. Wojciech SAMULOWSKI – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii;

9)     dr hab. Krzysztof BRYL – Przewodniczący Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

§ 2

Osoby wchodzące w skład Zespołu Koordynującego wykonują pracę w ramach obowiązków służbowych.

 

§ 3

Ustala się okres pracy Zespołu od dnia 28 maja 2010 roku do dnia zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.05.2010
Data publikacji:
09.06.2010 11:50
Data aktualizacji:
15.06.2010 13:07
Liczba wyświetleń:
2233
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyzjnr182010.pdf41.21 KB