Zarządzenie Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 38/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 maja 2010 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 413 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych, Uchwałą Nr 414 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 2

  1. Na Wydziale Nauk Technicznych zmienia się nazwę Ośrodka Innowacji na Ośrodek Jakości i Innowacji:
  2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 roku.

 

§ 3

  1. Likwiduje się jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod nazwą Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego.
  2. Zmiana, o której mowa w pkt. 1, wchodzi w życie z dniem 30 września 2010 roku.

 

§ 4

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.05.2010
Data publikacji:
28.05.2010 10:40
Data aktualizacji:
28.05.2010 10:40
Liczba wyświetleń:
2508
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz382010.pdf37.53 KB