Decyzja Nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsk

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 16/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 maja 2010 roku

 

w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół Zarządzający do realizacji projektu pod tytułem „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w składzie:

 1. mgr inż. Wojciech Samulowski - Pełnomocnik ds. Projektu - Kierownik projektu;
 2. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM - Dziekan Wydziału - Przedstawiciel Wydziału Bioinżynierii Zwierząt;
 3. prof. dr hab. Alicja Boroń - Prodziekan ds. nauki - Przedstawiciel Wydziału Biologii;
 4. prof. dr hab. Janusz Gołaszewski - Prodziekan ds. nauki i współpracy - Przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;
 5. prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - Prodziekan ds. nauki, współpracy i studiów doktoranckich - Przedstawiciel Wydziału Nauki o Żywności;
 6. dr hab. Paweł Brzuzan, prof. UWM – Prodziekan ds. nauki - Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa;
 7. mgr Agnieszka Dąbrowska – Specjalista ds. Sprawozdawczości;
 8. mgr Stanisława Masłowska – Specjalista ds. Zamówień publicznych;
 9. lic. Katarzyna Niemyjska – Specjalista ds. Księgowości;
 10. mgr Karol Fryta – Specjalista ds. Promocji;
 11. mgr Zofia Piskunowicz - Radca Prawny.

 

§ 2

Osoby wchodzące w skład Zespołu Zarządzającego wykonują pracę w ramach obowiązków służbowych.

 

§ 3

Ustala się okres pracy zespołu od dnia 12 maja 2010 do dnia zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.05.2010
Data publikacji:
28.05.2010 10:34
Data aktualizacji:
28.05.2010 10:34
Liczba wyświetleń:
1994
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr 16.pdf44.08 KB