Decyzja Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 17/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 maja 2010 roku

 

w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem pod tytułem „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Zespół Zarządzający do realizacji projektu pod tytułem „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UWM w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w składzie:

  1. mgr inż. Wojciech Samulowski - Pełnomocnik ds. Projektu - Kierownik projektu;
  2. dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM - Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych;
  3. dr Sławomir Kulesza - Przedstawiciel Wydziału Matematyki i Informatyki;
  4. dr inż. Jacek Rapiński - Przedstawiciel Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej;
  5. mgr inż. Helena Szczepkowska - Specjalista ds. Sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji;
  6. mgr Magdalena Kornelia Maruszczak - Specjalista ds. Zamówień Publicznych;
  7. mgr Anna Reszczyńska - Specjalista ds. Księgowości;
  8. mgr Karol Fryta - Specjalista ds. Promocji.

 

§ 2

Osoby wchodzące w skład Zespołu Zarządzającego wykonują pracę w ramach obowiązków służbowych.

 

§ 3

Ustala się okres pracy zespołu od dnia 10 maja 2010 roku do dnia zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.05.2010
Data publikacji:
28.05.2010 10:28
Data aktualizacji:
28.05.2010 10:28
Liczba wyświetleń:
1993
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyznr 17.pdf42.13 KB