Nr 429 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 429

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 maja 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa” do realizacji w latach 2010-2012.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 3.060.114,00 PLN

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” oraz udziału własnego uczelni.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2010
Data publikacji:
25.05.2010 10:20
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:27
Liczba wyświetleń:
2550
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW4292010.pdf37.46 KB