Nr 212 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

 

Uchwała Nr  212 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2007 r.
 

w sprawie powołania nowego kierunku studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się kierunek studiów pn.: SOCJOLOGIA w zakresie specjalności: „socjologia samorządu terytorialnego” - na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o 6-semestralnym okresie nauki.

§ 2

Na kierunku PIELĘGNIARSTWO uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej o 4 semestralnym okresie nauki.

§ 3

1.      Nauczanie na powołanym uchwałą kierunku studiów oraz uruchomionym stopniu kształcenia, prowadzone będzie na podstawie planu studiów i programu nauczania uchwalonych przez właściwe rady podstawowych jednostek organizacyjnych.

2.      Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2007
Data publikacji:
26.09.2007 11:59
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:13
Liczba wyświetleń:
3252
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument