Zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki

Strona została usunięta dnia: 20 maj, 2010 - 10:45

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 20/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się niestacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 

§ 2

1.      Studia doktoranckie trwają 3 lata.

2.      Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez Senat Uczelni.

 

§ 3

Zasady organizacji studiów doktoranckich określa regulamin studiów doktoranckich.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.04.2010
Data publikacji:
20.05.2010 07:43
Data aktualizacji:
20.05.2010 10:45
Liczba wyświetleń:
2485
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr202010.pdf36.24 KB