Wersje strony Nr 409 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 359 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.