Nr 408 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w treści porozumienia o współpracy pomiędzy UWM w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie (Ukraina)

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 408

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w treści porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie (Ukraina)

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 oraz ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Porozumieniu o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie (Ukraina) zawartym 25 maja 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania oraz plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i studentów zostaną określone każdorazowo w odrębnych umowach.”;

  1. w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Treść umowy, o której mowa w ust. 3 nie wymaga każdorazowej akceptacji Senatu.”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2010
Data publikacji:
19.05.2010 08:23
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:09
Liczba wyświetleń:
2605
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr408.pdf38.59 KB