Decyzja Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 15/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 maja 2010 roku

 

w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 19 pkt. 1 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuję:

 

§ 1

W Statucie Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1.      Wprowadza się § 33 w brzmieniu:

„Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, w zakresie nie związany z działalnością statutową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

1)     działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką,

2)     działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,

3)     reklamy, badania rynku i opinii publicznej,

4)     prowadzenia pozaszkolnych form edukacji,

5)     ubezpieczenia,

6)     handlu detalicznego”,

2.      wprowadza się § 34 w brzmieniu „Środki finansowe pozyskane z działalności gospodarczej przeznacza się na cele statutowe i rozwój działalności gospodarczej”.

 

§ 2

Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do decyzji.

 

§ 3

Decyzja wchodzi z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.05.2010
Data publikacji:
19.05.2010 08:17
Data aktualizacji:
19.05.2010 08:18
Liczba wyświetleń:
1763
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyzjanr15.pdf41.69 KB