D E C Y Z J A Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

D E C Y Z J A  Nr  14

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 maja 2010 roku

 

w sprawie  ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r. (z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2010/2011, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydziałów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczną zajęcia dydaktyczne wcześniej niż w październiku 2010 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

 

  Załącznik do Decyzji Nr 14 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 10 maja 2010 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Uczelniana

 inauguracja roku akademickiego

 

6.10.2010 r./*

Wydziałowe

inauguracje roku akademickiego

29.09. 2010 r. - 01.10.2010 r.

Uczelniana

inauguracja roku akademickiego

na studiach doktoranckich

2.10.2010 r.

Inauguracja roku akademickiego

w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Ełku i Szczytnie

2.10.2010 r./**

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

4.10.2010 r. – 22.12.2010 r./***

wakacje zimowe

23.12.2010 r. – 31.12.2010 r.

zajęcia dydaktyczne

3.01.2011 r.- 29.01.2011 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

31.01.2011 r.- 12.02.2011 r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

14.02.2011 r.- 19.02.2011 r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

21.02.2011 r.- 20.04.2011 r.

wakacje wiosenne

21.04.2011 r.- 27.04.2011 r.

zajęcia dydaktyczne

28.04.2011 r.- 11.06.2011 r.

sesja egzaminacyjna letnia

13.06.2011 r.- 25.06.2011 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

27.06.2011 r.- 16.09.2011 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

5.09.2011 r.- 16.09.2011 r.

 

*        6.10.2010 r. (środa) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

**      inauguracje roku akademickiego w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Poznaniu i Toruniu – wg terminów ustalonych przez kierownictwo Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

***     w tym: 2.11.2010 r. (wtorek) – dzień rektorski

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
10.05.2010
Data publikacji:
11.05.2010 13:00
Data aktualizacji:
11.05.2010 13:00
Liczba wyświetleń:
3971
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyzjanr15.pdf41.69 KB