Nr 388 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA NR 388

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, pkt. 6 i art. 85 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Senatu Nr 83 z dnia 19 czerwca 2006 roku z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego ośrodka dydaktycznego uczelni (DzU. Nr 69, poz. 459), uchwala się co następuje:

§ 1

W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku uruchamia się kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie:

1.      stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 - semestralnym  okresem nauki w zakresie bezspecjalnościowej ścieżki kształcenia,

2.      niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich w zakresie bezspecjalnościowej ścieżki kształcenia, w ramach cykli edukacyjnych w wymiarze:

a.      cykl A i C - 3 sem.,

b.      cykl D      - 2 sem.,

c.      cykl B      - 5 sem.

Podstawową jednostką organizacyjną realizującą zajęcia dydaktyczne jest Wydział Nauk Medycznych.

Nabór kandydatów na ww. kierunek studiów dokonywany jest na podstawie uchwał Senatu, określających zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w danym roku.

 

§ 2

Realizacja zajęć dydaktycznych rozpocznie się  od 1 października 2011 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
04.05.2010 11:34
Data aktualizacji:
13.08.2014 12:14
Liczba wyświetleń:
2570
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr388.pdf40.29 KB