Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

Zarządzenie Nr 18

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 czerwca 2007 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 roku sygn. akt K 40/04 (Dz. U. Nr 69, poz. 467) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmienia się treść § 4 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zorganizowanego krajowego i poza terenem kraju wypoczynku dzieci i młodzieży, trwającego minimum 7 dni – nie częściej niż raz w roku:

a.       dla dzieci w wieku powyżej 2 lat np. wczasy rodzinne,

b.      dla dzieci w wieku szkolnym (od klasy „0”) np. kolonie, zimowiska, obozy,”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.06.2007
Data publikacji:
26.09.2007 10:17
Data aktualizacji:
26.09.2007 10:17
Liczba wyświetleń:
2624
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument