Zarządzenie Nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 18/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 marca 2010 roku

 

w sprawie  zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 378 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, Uchwałą Nr 379 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, stanowi się co następuje:

 

§ 2

1.      Na Wydziale Nauk Medycznych:

1)     tworzy się Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

2)     tworzy się Katedrę Patofizjologii i Diagnostyki Laboratoryjnej;

3)     przenosi się Klinikę Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii z Katedry Chorób Wewnętrznych do Katedry Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii.

2.      Zmiany, o których mowa w pkt. 1 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2010 roku.

 

§ 3

2.      Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tworzy się Katedrę Astronomii i Geodynamiki

3.      Zmiana, o której mowa w pkt. 1 wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.

 

§ 4

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2010
Data publikacji:
09.04.2010 09:41
Data aktualizacji:
09.04.2010 09:41
Liczba wyświetleń:
2018
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr 18_2010.pdf38.36 KB