Nr 380 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację prac badawczych oraz występowania z wnioskami o dofinansowanie zadań...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  380

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie  upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację prac badawczych oraz występowania z wnioskami o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie. stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację prac badawczych oraz występowania z wnioskami o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy bez uzyskania zgody Senatu w okresach między posiedzeniami Senatu.
  2. O zawartych umowach lub porozumieniach Rektor zobowiązany jest poinformować Senat na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2010
Data publikacji:
29.03.2010 12:10
Data aktualizacji:
13.08.2014 13:02
Liczba wyświetleń:
2716
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr380.pdf36.75 KB