Wersje strony Nr 382 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Przez praktykę do zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.