Decyzja Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 5/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2010 roku

 

w sprawie  zmiany Decyzji Nr 31/2008 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012

 

Działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ze składu Rady Bibliotecznej na kadencję do 31 sierpnia 2012 roku odwołuje się:

  1. dr Danutę Konieczną – Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej,
  2. Katarzynę Umcką – przedstawiciela Samorządu Studenckiego.

 

§ 2

Funkcję Przewodniczącego Rady Bibliotecznej na kadencję do 31 sierpnia 2012 roku pełnić będzie Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska.

 

§ 3

Do Rady Bibliotecznej na kadencję do 31 sierpnia 2012 roku powołuje się:

  1. dr inż. Scholastykę Baran – przedstawiciela Biblioteki Uniwersyteckiej,
  2. Martę Lik – przedstawiciela Samorządu Studenckiego,
  3. Magdalenę Przywoźną – przedstawiciela Samorządu Studenckiego,
  4. Marę Wróblewską – przedstawiciela Samorządu studenckiego

 

§ 4

W Decyzji Nr 31/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2008 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Powołuje się Radę Biblioteczną na kadencję 2008-2012 w następującym w składzie:

  1. Przewodnicząca, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej –  mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska,
  2. Członkowie:

1)     dr hab. Danuta Michalik, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),

2)     prof. dr hab. Roman Zieliński (Wydział Biologii),

3)     dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM (Wydział Geodezji i Gosp. Przestrzennej),

4)     dr Andrzej Korytko (Wydział Humanistyczny),

5)     dr hab. Ewa Adamiak (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),

6)     dr Andrzej Matraś (Wydział Matematyki i Informatyki),

7)     dr hab. Jarosław Całka (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),

8)     dr Andrzej Sołoma (Wydział Nauk Ekonomicznych),

9)     prof. dr hab. Mariusz Majewski (Wydział Nauk Medycznych),

10) dr Małgorzata Dagiel (Wydział Nauk Społecznych),

11) dr hab. inż. Jurij Dobriański, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),

12) prof. dr hab. Jacek Leman (Wydział Nauki o Żywotności),

13) dr inż. Magdalena Bowszys (Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa),

14) dr Jarosław Dobkowski (Wydział Prawa i Administracji),

15) dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska (Wydział Sztuki),

16) prof. dr hab. Michał Wojciechowski (Wydział Teologii),

17) mgr Jolanta Gałecka (Biblioteka Uniwersytecka),

18) mgr Iwona Gawenda (Biblioteka Uniwersytecka),

19) dr inż. Scholastyka Baran (Biblioteka Uniwersytecka),

20) mgr Celina Witkowska (Biblioteka Uniwersytecka),

21) mgr Przemysław Zieliński (Biblioteka Uniwersytecka),

22) mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa (Związek Nauczycielstwa Polskiego),

23) Marta Lik (Samorząd Studencki),

24) Magdalena Przywoźna (Samorząd Studencki),

25) Marta Wróblewska (Samorząd Studencki),

26) mgr inż. Katarzyna Ząbek (Samorząd Doktorantów),

27) mgr Franciszka Orzeszkowska (NSZZ „Solidarność”).”.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.03.2010
Data publikacji:
18.03.2010 08:33
Data aktualizacji:
18.03.2010 08:33
Liczba wyświetleń:
1853
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DECYNR52010.pdf45.45 KB