Zarządzenie Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Zarządzenie Nr 13

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

 

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 179 oraz Nr 180 Senatu UWM z 27 kwietnia 2007 roku stanowi się co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 maja 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. na Wydziale Nauk Technicznych:

a. znosi się Katedrę Geotechniki i Mechaniki Budowli,

b. tworzy się Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego,

c. tworzy się Zakład Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych;

2. na Wydziale Matematyki i Informatyki:

a. przekształca się Zakład Analizy i Równań Różniczkowych w Katedrę Analizy i Równań Różniczkowych.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianą organizacyjną wprowadzoną niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.04.2007
Data publikacji:
26.09.2007 08:13
Data aktualizacji:
26.09.2007 08:13
Liczba wyświetleń:
2566
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument