Wersje strony Nr 349 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Ewy MAYZNER-ZAWADZKIEJ

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.