Zarządzenie nr 12 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu”, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym

 

 

Zarządzenie nr 12

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: „Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu”, realizowanym zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. W Katedrze UNESCO tworzy się studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu w następujących zakresach:

1)

Bibliotekoznawstwo

2)

Chemia

3)

Edukacja muzyczna

4)

Edukacja techniczno-informatyczna

5)

Fizyka z astronomią

6)

Geografia

7)

Historia

8)

Informatyka

9)

Język polski

10)

Kształcenie zintegrowane

11)

Matematyka

12)

Pedagogika ogólna

13)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

14)

Plastyka

15)

Podstawy przedsiębiorczości

16)

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego

17)

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego

18)

Przyroda

19)

Wiedza o kulturze

20)

Wiedza o społeczeństwie

21)

Wychowanie fizyczne

  1. Studia przeznaczone są dla nauczycieli – legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 2

Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.04.2007
Data publikacji:
26.09.2007 08:09
Data aktualizacji:
26.09.2007 09:06
Liczba wyświetleń:
2497
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument