Wersje strony Nr 356 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Olsztyn-Kortowo, koszary-Aleja Warszawska"

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.