Wersje strony Nr 358 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.