Nr 359 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  359

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Rektora koncepcję budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach.

§ 2

Środki na realizację koncepcji, o której mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 11:00
Data aktualizacji:
14.08.2014 11:11
Liczba wyświetleń:
2924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw359.pdf36.16 KB