Nr 360 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na adaptację obiektu nr 8 w Szpitalu Uniwersyteckim na Laboratorium Komórek Macierzystych Wydziału Nauk Medycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  360

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na adaptację obiektu nr 8 w Szpitalu Uniwersyteckim na Laboratorium Komórek Macierzystych Wydziału Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na adaptację obiektu nr 8 w Szpitalu Uniwersyteckim na Laboratorium Komórek Macierzystych Wydziału Nauk Medycznych.

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 09:43
Data aktualizacji:
14.08.2014 11:10
Liczba wyświetleń:
2807
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw360.pdf37.39 KB