Nr 357 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2010 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  357

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2010 roku

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  stanowi się co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się podziału środków finansowych na działalność studencką i współpracę międzynarodową w 2010 roku w następujący sposób:

  1. 300 000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych) – funkcjonowanie Akademimckiego Centrum Kultury,
  2. 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) – wspieranie olimpiad przedmiotowych i programów wychowawczych,
  3. 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – funkcjonowanie kół naukowych,
  4. 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) – rozwój kultury fizycznej studentów,
  5. 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych) – działalność Samorządu Studenckiego,
  6. 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych) – współpraca międzynarodowa.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Kwestorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 09:39
Data aktualizacji:
14.08.2014 11:18
Liczba wyświetleń:
3907
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr357.pdf39.8 KB
uchwnr 357.pdf40 KB