Nr 350 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  350

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych

 

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu UWM, Senat pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych:

 

  1. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dla:

1)     prof. dr hab. Marianny FLIS,

2)     prof. dr. hab. Arkadiusza ZASADOWSKIEGO,

3)     prof. dr. hab. Andrzeja MARTYNIAKA.

  1. Złotego Krzyża Zasługi dla:

1)     prof. dr hab. Joanny SZTEYN,

2)     dr. inż. Zbigniewa WARZOCHY,

3)     dr. Józefa PUCHAJDY,

4)     Janiny MIASTKOWSKIEJ.

  1. Srebrnego Krzyża Zasługi dla:

1)     mgr. inż. Aleksandra PENKOWSKIEGO,

2)     mgr Krystyny DUBLASZEWSKIEJ,

3)     dr. hab. Józefa PELCA, prof. UWM,

4)     dr. hab. Tomasza LIPIŃSKIEGO, prof. UWM.

  1. Brązowego Krzyża Zasługi dla:

1)     dr Elżbiety ŁOPIEŃSKIEJ-BIERNAT,

2)     dr. inż. Radosława WIŚNIEWSKIEGO,

3)     dr. Sławomira AUGUSIEWICZA,

4)     mgr inż. Marii MARCZAK,

5)     dr Marzenny NOWICKIEJ.

  1. Medalu Złotego za Długoletnią Służbę dla:

1)     Wojciecha KORSAKA,

2)     dr. inż. Aleksandra ŁOGINA,

3)     dr. Janusza WASILEWSKIEGO,

4)     prof. dr. hab. Władysława CZAJKI,

5)     dr hab. Wiery SĄDEJ, prof. UWM,

6)     dr hab. Teresy BOWSZYS, prof. UWM,

7)     mgr inż. Krystyny CIEŚLAR,

8)     prof. dr. hab. Ireneusza ŁAKOMEGO,

9)     dr Ireny WOLNY,

10) dr Haliny PŁOCHA,

11) dr. inż. Marka HASSO-AGOPSOWICZA,

12) Anny URBANOWICZ,

13) ks. prof. dr. hab. Juliusza SZTYCHMILERA,

14) kw. IIo Adolfa GWOZDKA, prof. UWM,

15) prof. szt. muz. Lucjana MARZEWSKIEGO,

16) dr hab. Zenony RONDOMAŃSKIEJ,

17) Janiny POPEK,

18) mgr inż. Janiny GOSZTOWTT,

19) inż. Danuty KOWALCZYK,

20) inż. Izabelli RANISZEWSKIEJ,

21) mgr. Jerzego KARBOWNIKA,

22) inż. Zdzisława ZAKRZEWSKIEGO,

23) inż. Ryszarda GŁODKOWSKIEGO,

24) Heleny BARTNIK,

25) dr Danuty KONIECZNEJ,

26) mgr Celiny WITKOWSKIEJ,

27) mgr Marii KORCZAKOWSKIEJ,

28) mgr inż. Krystyny FILIPOWICZ,

29) dr inż. Aliny PRĄTNICKIEJ,

30) dr. hab. inż. Andrzeja WANICA, prof. UWM,

31) dr. Stanisława KOWALSKIEGO,

32) dr Danuty RUTKOWSKIEJ,

33) prof. dr. hab. Andrzeja RUTKOWSKIEGO,

34) dr. hab. Adama LIPIŃSKIEGO, prof. UWM,

35) dr Marii ALCHIMOWICZ,

36) inż. Haliny KUJAWSKIEJ,

37) mgr Marii PIĄTCZAK,

38) inż. Łucji REPS-SKWAREK,

39) Zofii MORZE,

40) Genowefy BURCEWICZ,

41) mgr Barbary MORITZ,

42) dr. inż. Andrzeja WOŁODŹKO,

43) prof. dr. hab. Jerzego SZPENDOWSKIEGO,

44) dr Grażyny HUSZCZA-CIOŁKOWSKIEJ,

45) dr inż. Jerzego SAJKO,

46) dr. hab. Jana GRABOWSKIEGO, prof. UWM,

47) dr. inż. Stanisława SZUMERY.

  1. Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę dla:

1)     Jolanty GIL,

2)     dr. inż. Zbigniewa WARZOCHY,

3)     prof. dr. hab. Stefana OPARY,

4)     Bogdana SENDERSKIEGO,

5)     prof. dr. hab. Pawła BRZUZANA,

6)     inż. Józefa ZIÓŁKOWSKIEGO,

7)     Jerzego GOŁASZEWSKIEGO,

8)     Andrzeja DĄBROWSKIEGO,

9)     mgr inż. Mieczysława MALINOWSKIEGO,

10) Ireny SZŁYKOWICZ,

11) mgr Henryki STANKIEWICZ,

12) Teresy CHĘCMANOWSKIEJ,

13) dr. hab. Dariusza MIKULSKIEGO, prof. UWM,

14) dr. inż. Cezarego CZYŻEWSKIEGO,

15) dr Danuty ZIELIŃSKIEJ,

16) mgr inż. Heleny KUCZYŃSKIEJ,

17) dr. inż. Krzysztofa BOHDZIEWICZA,

18) Janiny KAŁUŻNEJ.

7.  Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę dla:

1)     dr. inż. Stefana DOMINIKOWSKIEGO,

2)     mgr inż. Elżbiety WÓJCIK,

3)     mgr inż. Krystyny TARGOŃSKIEJ,

4)     dr Renaty BURCHART,

5)     dr. inż. Andrzeja ANDERSA,

6)     dr. hab. Tadeusza BRZESKIEGO, prof. UWM,

7)     Jerzego DŹWIGAŁY,

8)     dr Marioli LEMONNIER, prof. UWM

9)     dr inż. Andrzeja MUCZYŃSKIEGO,

10) dr. inż. Andrzeja ŻOŁNOWSKIEGO.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, o których mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.02.2010
Data publikacji:
03.03.2010 09:13
Data aktualizacji:
14.08.2014 11:45
Liczba wyświetleń:
3847
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw350.pdf47.92 KB