Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury

Strona została usunięta dnia: 22 luty, 2010 - 10:50

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 4

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury organizacyjnej i bazy dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 335 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą - Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli, stanowi się co następuje:

§ 1

W Załączniku 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury organizacyjnej i bazy dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), do grupy jednostek pn.: „Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane” dodaje się jednostkę ogólnouczelnianą pn.: „Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli” i nadaje się jednostce kod 61.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.02.2010
Data publikacji:
22.02.2010 10:50
Data aktualizacji:
22.02.2010 10:50
Liczba wyświetleń:
1891
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument