Decyzja Nr 4/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa nowego obiektu Wydziału Nauk Społecznych na terenie powojskowym przy u

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 4/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 lutego 2010 roku

 

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa nowego obiektu Wydziału Nauk Społecznych na terenie powojskowym przy ul. Warszawskiej”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Powołuje się zespół do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa nowego obiektu Wydziału Nauk Społecznych na terenie powojskowym przy ul. Warszawskiej”, zwany dalej Zespołem w składzie:

1)     mgr inż. Wojciech SAMULOWSKI – Przewodniczący Zespołu, Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji,

2)     prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,

3)     dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych,

4)     dr Sławomir PRZYBYLIŃSKI – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych,

5)     mgr inż. Stanisław CIESIELSKI – inspektor nadzoru,

6)     inż. Jan WRÓBLEWSKI – inspektor nadzoru.

  1. Zespół działa od dnia powołania do zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.
  2. W posiedzeniach Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją decyzji powierza się Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Kwestorowi.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.02.2010
Data publikacji:
15.02.2010 13:49
Data aktualizacji:
15.02.2010 13:49
Liczba wyświetleń:
2075
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
decyzjanr42010.pdf40.14 KB